Tạo avatar đẹp facebook
Hướng Dẫn Không cho người khác xem avatar Facebook

Bạn không muốn cho người khác xem AVATAR Facebook của mình? Đây chính là giải pháp cho bạn: Để người khác không thể xem được ảnh đại diện facebook của bạn thì một cách rất đơn giản là bạn cho nó ở chế độ không công khai.Thay vào đó là bạn cho bạn chọn chỉ mình bạn mới có thể xem được ảnh đó.Và ...

TheReview : Cộng đồng đánh giá, review, so sánh sản phẩm
Dánh sách các sản phẩm so sánh
  • Total (0)
Compare