Facebook Messenger
Mời tải về ứng dụng Facebook Messenger cho máy tính

Mới đây facebook đã cập nhật và hoàn thiện ứng dụng Facebook Messenger -  gửi tin nhắn facebook trên cả trình duyệt web và cả ứng dụng trên máy tính.Trước đây facebook cũng từng hỗ trợ trên máy tính nhưng không hiểu vì sao đã xóa bỏ nó và nay lại cập nhật lại. Facebook Messenger cho trình duyệt ...

TheReview : Cộng đồng đánh giá, review, so sánh sản phẩm
Dánh sách các sản phẩm so sánh
  • Total (0)
Compare