bán gì đó
Thêm chức năng “Bán gì đó” cho Group Facebook

Tính năng mua bán Group Facebook - Được giới thiệu cách đây không lâu và nay Việt Nam cũng được cập nhât tính năng này và trên một số group facebook đã bắt đầu thấy xuất hiện.Các Admin của các Group sẽ yêu cầu facebook mở tính năng này chứ mặc đinh nó không có sẵn.Thì giao diện sau khi mở tính nưng ...

TheReview : Cộng đồng đánh giá, review, so sánh sản phẩm
Dánh sách các sản phẩm so sánh
  • Total (0)
Compare