Ngày Tháng Sáu 12, 2023

Cách thiết lập bảo mật Facebook

Về cái thiết lập cho một nick facebook an toàn thì có lẽ cũng rất dài nên mình chia làm 2 phần vậy.Ở phần một mình sẽ nói sơ qua vào các nguyên tắc cơ bản khi bạn sử dụng…